Bij Steenstra & de Vries diëtetiek streven wij naar een deskundige en persoonlijke aanpak met een effectief eindresultaat. Het verbeteren van uw gezondheid en conditie staat daarbij centraal. Leven met een (chronische) ziekte brengt vaak veel vragen, onzekerheid en zorg(en) met zich mee. Wij zorgen voor meer transparantie in de zorg door contact te houden met uw huisarts en andere zorgverleners. Op deze manier willen wij een stukje zorg bij u wegnemen.

Onze werkervaring in het ziekenhuis heeft ertoe geleid dat wij doorvragen, een klinische blik toepassen en indien nodig u zullen doorverwijzen.

Eerste consult
Tijdens het eerste gesprek wordt uw voedingspatroon onderzocht op basis van onder andere de medische voorgeschiedenis, klachten en uw persoonlijke omstandigheden. Het eetgedrag en de voedingstoestand worden hierbij in kaart gebracht. Er wordt in overleg met u een passend dieetadvies samengesteld.

Vervolgconsult
Tijdens de vervolgconsulten wordt de behandeling geëvalueerd, en het behandelplan waar nodig aangepast. Het aantal consulten is mede afhankelijk van de diagnose, (uw) hulpvraag, het behandelplan en de voortgang.

Opbouw van de consulten
De consulten zijn opgebouwd uit directe tijd (behandeltijd) en indirecte tijd. Onder de indirecte tijd vallen o.a. administratieve werkzaamheden, rapporteren, adviezen uitwerken.
Deze indirecte tijd verbetert de kwaliteit van de zorg en wordt daarom (deels) verrekend bij het consult.

Privacy
Wij waarborgen uw privacy. Alles wat u met de diëtist bespreekt is vertrouwelijk. Tevens wordt er gewerkt met een beveiligd patiënten registratie systeem.