Vergoedingen:
Sinds 1 januari 2014 is dieetadvisering weer opgenomen in de basisverzekering. Dit betekent dat per kalenderjaar 3 uur vergoed wordt vanuit de zorgverzekering, dit is exlcusief het verplicht eigen risico. Onlangs is bekend geworden dat in 2015 opnieuw 3 uur dieetavisering is opgenomen in de basisverzekering. Indien u aanvullend bent verzekerd, heeft u mogelijk recht op extra uren dieetadvisering. Raadpleeg de polisvoorwaarden van u zorgverzekering voor meer informatie.

Let op! 
Indien u verhinderd bent om op de afgesproken dag en tijdstip te verschijnen dient u dit minimaal 24 uur van te voren, telefonisch (voicemail) of per e-mail aan ons door te geven. Bij niet tijdige afzegging van de afspraak wordt het consult in rekening gebracht. Er wordt geen uitzondering gemaakt bij het vergeten van een afspraak en in het geval van ziekte.
Bij verhindering op een dag volgend op een weekend of een erkende feestdagen) gaat de termijn 24 uur in op de laatste voorafgaande werkdag.

In de tabel rechts is uitgegaan van de gemiddelde tijd die aan de intake / vervolgconsulten wordt besteed. Echter leveren wij maatwerk. De daadwerkelijke besteedde tijd kan van bovenstaande tabel afwijken en evenals het bedrag dat in rekening wordt gebracht.

Tarieven
Dieetadvisering per kwartier € 15,-
Dieetadvisering per uur € 60,-
Intake/eerste consult (incl. rapportage huisarts) € 90,-
Vervolgconsult € 45,-
Telefonisch consult € 15,-
E-mail consult € 15,-
Toeslagen voor huisbezoek 
tot 10 km € 15,-
11 tot 25 km € 20,-
Meer dan 25 km € 25,-
No show 
Niet nagekomen intake/eerste consult € 60,-
Niet nagekomen vervolgconsult € 30,-