Decubitus
Decubitus is ernstige beschadiging van de huid als gevolg van permanente druk
op-, en verminderde bloedvoorziening in een bepaald huidgebied. De diëtist kan middels gerichte voedingsadviezen bijdragen aan het voorkomen van decubitus en aan het herstel van de wonden.

Slikklachten
Slikproblemen kent vele oorzaken. Als slikken moeizaam gaat dan gaat vaak ook de voedingstoestand, en daarmee de gezondheid achteruit. De diëtist kan hulp bieden door in overleg met de logopedist de consistentie (structuur) van de voeding aan te passen. Ook kan de diëtist gerichte adviezen geven om de voedingstoestand te handhaven/ verbeteren.